Menu
Estudiar un any escolar en un High School americà és segurament una de les experiències més atractives per a qualsevol adolescent.
Viu el somni americà!
Estats Units és un dels països més influents del món, tant en àmbits econòmics com culturals o polítics. Posseeix els millors centres educatius a nivell mundial i les universitats més prestigioses. És per aquesta raó, que prendre la decisió d'estudiar un any als EUA és una oportunitat immillorable per progressar amb l'idioma i créixer, academica i personalment. En aquest curs tindràs l'opció d'escollir destinació i el centre que més s'ajusti a les teves necessitats. El país ofereix multitud de llocs diferents, amb diferents cultures i costums, però amb un denominador comú: excel·lència educativa i especial atenció a l'estudiant.
Si bé el sistema educatiu americà per a l'educació secundària no està entre els millors del món, si que destaca per tenir un enfocament molt particular i enriquidor per als estudiants. Es podrien destacar sobretot aquests 5 aspectes:
  • Llibertat d'elecció: els estudiants tenen llibertat per escollir moltes de les seves assignatures.
  • Canvis constants: no és estrany que els companys de classe canviïn segons les assignatures.
  • Autosuficiència i Col·laboració: es fomenta l'autonomia i responsabilitat dels estudiants i els professors es perceben més com a col·laboradors que com a superiors.
  • Pocs deures: s'incideix més en projectes en grup que en deures a fer a casa.
  • Educació pràctica: l'aprenentatge s'enfoca més a provar i posar en pràctica abans que a memoritzar. Es fan molts projectes en grup, presentacions i treballs de laboratoris.
SISTEMA EDUCATIU A ESTATS UNITS

En EUA l'Educació és potestat dels estats i no del Govern Federal, que de fet té prohibit per llei interferir en aquestes àrees. Cada un dels 50 Estats americans té el seu propi Departament d'Educació que s'encarrega de marcar les regles per a les escoles d'aquest Estat. L'Educació s'imparteix en escoles públiques, privades i "home schools" (escoles a casa). Aproximadament un 87% dels estudiants americans van a escoles públiques, un 10% va a escoles privades i un 3% segueix la seva escolaritat a home school (dades de 2013 del Council for American Private Education).
Estats Units és el país del món que més inverteix en Educació per estudiant (més de 15.000 USD per estudiant quan es té en compte College i escoles vocacionals post-High School, segons un informe de l'OCDE del 2013).
 
Tot i que pot haver-hi variacions segons els estats, en general als 5 anys, els nens assisteixen al Kinder. Després van a l'escola primària ( "elementary school") del 1er fins al 6è grau. Cursen llavors els graus 7 a 8 en una "middle school". Després de graduar de middle school, els alumnes assisteixen a l'escola secundària ( "high school" en anglès) durant 4 anys per obtenir el seu "high school diploma" (diploma de secundària). Els estudiants internacionals solen anar a aquestes High Schools per estudiar un any escolar a EUA.
Com hem vist, l'educació secundària a EUA se sol dividir en 2 fases: middle / junior high school (per graus 7 i 8) i high school (per als graus 9 a 12). Els estudiants solen tenir més independència i poden canviar de classe segons les assignatures. També poden escollir algunes de les seves assignatures (les "electives"). En High School els estudiants solen tenir entre 14/15 i 18 anys. Segons el grau en què estan, els estudiants són anomenats de la següent manera:
  • Grau 9: Freshmen
  • Grau 10: Sophomores
  • Grau 11: Juniors
  • Grau 12: Sèniors
Els estudiants d'High School cursen un ampli nombre d'assignatures obligatòries que completen amb algunes assignatures de lliure elecció ( "electives"). Excepte en la Vocational Schools, els estudiants no s'especialitzen en cap àrea en concret.
 
Activitats Extracurriculars

Una característica molt notable de les escoles americanes és la prioritat que comunitat, pares, escoles i estudiants donen als esports, clubs i activitats. Aquestes activitats extracurriculars són activitats educatives que no formen part del currículum reglat però que si estan sota la supervisió de l'escola. En High School, poden ser qualsevol cosa que no requereixi un crèdit de High School però es fa simplement per plaer o perquè quedi bé de cara a les candidatures a les universitats.
Les activitats extracurriculars es poden categoritzar per clubs, esports, art, cultura i idiomes, comunitat, lideratge, govern, comunicació, militar, música, Teatre, religió, discurs, tecnologia i voluntariat. Sempre es realitzen fora dels horaris lectius. Poden arribar a ocupar moltes hores dels estudiants i estan reglementadas per cada estat. Els programes d'esports i les seves respectives disciplines, especialment el bàsquet i el futbol americà, són esdeveniments de màxima importància per als estudiants i les escoles. Poden arribar fins i tot a ser una important font d'ingressos per als districtes escolar.

CONVALIDACIÓ A ESPANYA AMB ELS ESTUDIS ACADEMICS REALITZATS A EUA

La equivalencia entre el curs a Espanya i el grau a EUA es la següent:
EDATS CURS ACADEMIC A ESPANYA CURSO ACADEMIC A EUA
12-13 anys 1º ESO GRADE 7
13-14 anys 2º ESO GRADE 8
14-15 anys 3º ESO GRADE 9
15-16 anys 4º ESO GRADE 10
16-17 anys 1º BATXILLERAT GRADE 11
17-18 anys 2º BATXILLERAT GRADE 12


Pel que fa a la convalidació dels estudis realitzats als EUA, caldrà tenir en compte tant els requisits espanyols del Ministeri d'Educació i Cultura, com els del col·legi americà, especialment si el participant cursarà l'equivalent a 2n Batxillerat ( grau 12).
Els requisits americans varien en funció dels Estats i del propi centre.
Els requisits espanyols poden ser resumits de la següent manera:


Per Alumnes de 4t ESO i 1r Batxillerat (a Estats Units, graus 10 i 11)
NOTA: Els Alumnes de 3r ESO (grau setembre a EUA) no necessiten cap tràmit de convalidació d'estudis. (BOE, 28/12/02)
Els alumnes que desitgin convalidar a Espanya els seus estudis americans en qualsevol dels cursos, hauran de cursar com a mínim, i durant dos semestres, 4 assignatures d'entre les que a continuació es detallen (El Ministeri exigeix ​​un mínim de 4 assignatures. British Summer recomana
seleccionar 5 assignatures de la llista següent): LITERATURA, HISTÒRIA, GEOGRAFIA, LLATÍ, GREC, FILOSOFIA, FÍSICA, CIÈNCIES NATURALS, MATEMÀTIQUES I QUÍMICA.
Cadascuna de les assignatures convalidables a realitzar per l'estudiant haurà de sumar un total d'UN CRÈDIT al final de l'Any Acadèmic perquè aquestes resultin vàlides davant del Ministeri espanyol. Per tant, l'estudiant haurà d'haver acumulat com a mínim un total de 4 CRÈDITS en les assignatures
convalidables al terme de l'any acadèmic.


 
Alumnes de 2n de Batxillerat (grau 12)
Els estudiants que vulguin convalidar a Espanya els seus estudis de grau 12 i poder presentar-se a l'examen de selectivitat, han de complir els requisits següents:
1. Cursar i aprovar durant dos semestres 4 assignatures com a mínim de les que es detallen a continuació, 3 de les quals han de pertànyer a un mateix grup.
2. Cadascuna de les assignatures convalidables a realitzar per l'estudiant haurà de sumar un total d'UN CRÈDIT al final de l'Any Acadèmic perquè aquestes resultin vàlides davant del Ministeri espanyol. Per tant, l'estudiant haurà d'haver acumulat com a mínim un total de 4 CRÈDITS en les assignatures convalidables al terme de l'any acadèmic (o 5 crèdits si l'escola no et dóna Diploma de Graduació).
 
A diferència dels estudiants de graus 10 i 11, per als estudiants de 2n Batxillerat (grau 12) tant CIÈNCIES NATURALS com GEOGRAFIA no són assignatures convalidables.
Grup A: MATEMÀTIQUES, FÍSICA, BIOLOGIA, QUÍMICA, GEOLOGIA I DIBUIX TÈCNIC
Grup B: LITERATURA, HISTÒRIA, LLATÍ, GREC, H. DE L'ART, MATEMÀTIQUES I FILOSOFIA
 
Pot sonar una mica complicat, però podeu estar tranquils. Estem molt acostumats a aquest procés i ens encarregarem nosaltres que s'escullin les assignatures correctes. I també portarem a terme tot el procés de convalidació a la volta a Espanya.
Idioma requerit: Anglès

Nivell requerit: Intermig

Estados Unidos
Tots els Estats. Estats Units

Escuelas Públicas en Estados Unidos

Es la opción más extendida para los alumnos americanos y suelen tener un buen nivel académico. Las escuelas públicas americanas son mixtas en su inmensa mayoría. Son aconfesionales y no se imparte instrucción religiosa. Las escuelas públicas suelen tener una emocionante vida extra-escolar que permite a los estudiantes internacionales una inmersión completa en la cultura americana, a través de actividades deportivas o de actividades culturales. Y al cursar un año en una escuela pública americana te permitirá vivir en primera persona el famoso baile de fin de curso que habrás visto en tantas películas :-)
 
Las escuelas públicas se rigen por las reglas marcadas por su Estado ya que el Gobierno Federal no es quien las administra. Están agrupadas en distritos escolares bajo supervisión de un Consejo Directivo Escolar que establece las políticas generales de cada una de las escuelas de su distrito. A nivel general, los distritos escolares son responsables de la administración de todas las escuelas públicas en una zona concreta, que puede ser un municipio o parte del mismo. Los miembros del Consejo Escolar o Comité Escolar con elegidos directamente por la población mediante la celebración de unas elecciones. Estos miembros, a su vez, tienen la responsabilidad de elegir a un Superintendente (o Supervisor). Generalmente es un profesor altamente cualificado, que actuará como jefe ejecutivo del consejo y será responsable de tomar decisiones y poner en marcha las políticas. Hay más de 14.000 distritos escolares en Estados Unidos. 

Las escuelas públicas son gratuitas para los americanos, pero no para los estudiantes internacionales que cursan un año escolar en Estados Unidos.
Nosotros tenemos relación directa con escuelas públicas y también colaboramos con partners americanos que nos permiten tener acceso a escuelas públicas de todo el Estado. 

Escuelas Privadas en Estados Unidos

Alrededor de un 10% de los alumnos americanos estudian en una escuela privada. Existe tanto la opción de vivir en casa de una familia americana como la de vivir en un internado con chicos y chicas locales e internacionales. Las escuelas privadas americanas suelen tener unas instalaciones de altísima calidad, empujadas por la competencia que hay entre ellas para atraer a los mejores estudiantes. Ofrecen especialidades en varias áreas, desde música y arte hasta soccer o gimnasia, pasando por matemáticas avanzadas. Cursar un año escolar en una escuela privada de Estados Unidos también permite escoger escuelas mixtas o sólo de chicas o chicos, así como escuelas con alguna orientación religiosa (alrededor del 35% de estudiantes en escuelas privadas van a escuelas católicas) o incluso internados militares, las famosas Military Schools and Academies
Las escuelas privadas americanas gozan de un excelente prestigio académico y tienen altísimos ratios de acceso a la universidad. 
Ya lo habréis entendido, ir a estudiar un año en una escuela privada americana os permitirá escoger la escuela que se adapta perfectamente a vuestro perfil y a vuestras necesidades. Nosotros os ayudaremos a encontrar "the perfect match" basándonos en la información que recabaremos durante nuestras entrevistas con vosotros, tanto con los padres como con el/la estudiante.

Família Amfitriona

Viure amb una família americana és la millor manera de submergir-se en la cultura americana. És un excel·lent complement a l'experiència acadèmica en l'High School. Totes les famílies són acuradament seleccionades pels nostres col·laboradors americans i segueixen estrictament totes les normatives estatals

Internat

Estats Units té alguns dels internats més famosos del món. És una experiència única que permetrà a l'estudiant viure 24 hores i 7 dies a la setmana amb els companys de High School americà. Això permet construir relacions d'amistat per a tota la vida.

Escola Pública en família amb preferències *

Any: 19.440 €
Semestre: 13.875 €
* L'estudiant ens dóna les seves preferències pel que fa a assignatures o esports i assignem una escola.

Escola Pública en família *

Any: entre 15.440 € i 26.820 €
* En escoles de la zona Est amb qui tenim relació directa

Escola Privada *

Any en família: des de 19.980 €
Any en residència: des de 29.000 €
* Escoles escollides d'acord amb els requisits específics de l'estudiant i de la seva família

Canvi aplicat

  • USD = 0.9000