Menu

Què és una colònia CIC a Catalunya?

Les nostres colònies, amb l’experiència acumulada de més de 30 anys, formen part del projecte pedagògic de CIC Escola d’idiomes. Garantim una bona integració del rigor acadèmic en l’aprenentatge de l’anglès de forma lúdica.

1. PREPARACIÓ PRÈVIA

 • Projecte acadèmic dissenyat per CIC Escola d’Idiomes
 • Planificació de les activitats esportives i de lleure
 • Grups reduïts
 • Prova de nivell
 • Assessorament individualitzat
 • Reunió informativa per a les famílies

2. DURANT L'ESTADA

 • Proporció alta de monitors per participants
 • Màxima immersió en l’anglès des del minut zero
 • Sessions d’anglès
 • Treball per projectes
 • Activitats organitzades per grups d’edat, habilitats i afinitats
 • Cuina d’elaboració pròpia
 • Contacte diari amb els coordinadors
 • Blog online 
 • Energia dels equips al 110%

3. DESPRÉS DE L'ESTADA

 • Certificat de participació
 • Informe final del participant
 • Servei de seguiment per part de CIC Escola d’Idiomes
 • Enquestes dels participants i famílies
 • Avaluació dels resultats i programació de la nova temporadaL’IDIOMA: L’ANGLÈS

La llengua anglesa és la llengua vehicular de les colònies CIC des de l’inici a la fi de la colònia, així doncs, la immersió en l’idioma és la màxima possible.

Les sessions/classes d’anglès

Les colònies CIC són dirigides a qualsevol participant de 1er de Primària fins als 15 anys.

Els grups classe són reduïts i s’estableixen segons la colònia tenint en compte edat i nivell: a L’Armentera segons el curs escolar; a Amposta Parc i La Torra segons nivell. La prova de nivell es fa prèvia a la sortida a càrrec de CIC Escola d’Idiomes: s’efectua una prova escrita en el cas de La Torra i una prova oral en el cas de l’Amposta Parc (inclòs l’examen oficial Trinity Exam GESE). 

La programació i material de l’estada es basen amb projectes acadèmics dissenyats per CIC Escola d’Idiomes (Young Learners en el cas de L’Armentera). Tots els continguts treballen reading, speaking, listening i writing.

Al finalitzar l’estada s’obtenen certificats de participació (oficial en el cas de fer el Trinity Exam GESE: disponible a la oficina a partir del mes de setembre) i informes d’aptituds i d’actitud per a cada participant (Student Reports) de manera individualitzada.

El Trinity Exam (GESE) certifica el nivell oral  de l’alumne (en tots els nivells) i estan dissenyats de conformitat amb el marc comú europeu de referència del consell d’Europa. Podeu veure més informació a www.trinitycollege.com.


Les activitats esportives

La planificació de les activitats esportives i de lleure es porta a terme amb l’ajuda d’especialistes en el sector.

La llengua amb la que es porten a terme les activitats esportives que requereixen tècnics és el català / castellà per motius d’instrucció i de seguretat.

Els grups per les activitats s’estableixen per edat, habilitats i afinitats.

Totes les activitats i excursions poden ser canviades per altres per motius climatològics o aliens a l’organització.

 
 

L’EQUIP

Totes les persones que portem a terme aquest projecte formem part del món de l’ensenyament i del lleure. Oferim assessorament individualitzat des de la oficina del Departament d’Estades Lingüístiques (CIC Escola d’Idiomes), i un seguiment durant (24 hores) i després el programa per tal d’acompanyar l’evolució d’aprenentatge de l’idioma.

L’equip executor de les activitats consta de la coordinació de l’estada, professors / monitors d’idioma i els tècnics esportius. Conjuntament, treballem per dur a terme la planificació de totes les activitats i, gràcies als responsables de les instal·lacions i altres serveis, assegurem el benestar del grup de participants. 

La proporció de monitors per participants és alta, garantint una atenció propera i personalitzada, sempre respectant les ràtios establertes per la Direcció General de Joventut.

 

LES NOSTRES CASES DE COLÒNIES

Les nostres cases es troben en ubicacions que ens permeten tant assolir els nostres objectius didàctics com lúdics. 

En totes elles ens ofereixen cuina d’elaboració pròpia amb una dieta equilibrada. Garantim menús especials per al·lèrgies i intoleràncies alimentàries. En aquest cas requerim informes mèdics i/o una explicació completa (complementària al full d’inscripció) per tal de formalitzar aquesta petició.

Tal i com indica el nou decret de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys, les colònies CIC es duen a terme en instal·lacions inscrites al Registre d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.

 

ALTRES

Documentació

És de vital importància que durant el procés d’inscripció es facilitin les dades personals i mèdiques junt amb una fotografia de la persona que participa a l’estada. Així mateix, requerim que aquesta porti a la colònia la targeta sanitària original junt amb una fotocòpia del carnet de vacunacions. 

Els participants majors de 14 anys que participin a Amposta Parc han de portar el seu DNI per identificar-se oficialment per al Trinity Exam.

Amb l’objectiu d’avaluar els resultats i programar la nova temporada, recollim les dades necessàries en diferents formats: fem enquestes (en paper) als participants en el moment que finalitza l’estada i, també, demanem la col·laboració del/s tutor/s dels participants (via virtual). Recordeu que necessitem la vostra col·laboració.

Un cop inscrits tindreu a la vostra disposició una Àrea de Clients on trobareu tots els documents necessaris per la preparació de l’estada.

 

Comunicació

Les famílies podreu contactar amb els vostres fills un o dos cops durant l’estada (depenent la seva durada). Aquest sistema es deu al procés d’adaptació que el propi participant ha de viure durant la seva experiència fora de casa. Tot i que molts cops sigui una primera vivència fora de casa (o no),  preguem que respecteu aquest sistema per tal de garantir una bona evolució del programa amb l’ajuda de l’equip.   

Les responsables estem en contacte diari amb els coordinadors i, en cas necessari, amb les famílies. Telèfon d’emergència disponible amb la responsable (fora de la colònia) 24 hores. 

Oferim un blog (Landed Blog), un diari interactiu per a cada colònia, actualitzat amb comentaris i fotografies. Aquest té una freqüència d’actualització d’aproximadament 24 – 48 hores.

 

Reunió Informativa

Entre els mesos de maig i juny, convoquem a les famílies i als participants a una reunió informativa on tractem els següents punts: informació general de la colònia (la casa i horari diari), la metodologia (projecte didàctic i materials), el programa general d’activitats, la normativa, el material i l’equipatge necessari, diners de butxaca, documentació i informació sobre salut, horaris sortida i arribada, torns de trucades, blog i torn de preguntes.
 

Preu especial Early Bird (símbol etiqueta)

Un preu especial per a aquells que es planifiquen amb temps i s’inscriguin abans del 3 de març.